top of page

Het heeft me altijd verwonderd hoe krachtig telefonische of online coaching kan zijn. Vanaf de eerste keer dat ik telefonisch contact en/of online training- en coachingssessies had met cliënten ontdekte ik dat afstand geen enkele rol speelt.

Ik hoor van cliënten dat ze een voorkeur hebben voor een "face to face"-coaching, omdat ze erg sensitief zijn en een uitwisseling van energie belangrijk vinden.

Wat mij echter opvalt is, dat zowel online-coaching als telefonische sessies, minstens even krachtig zijn als bij een fysieke ontmoeting. 

De voordelen van online coaching liggen voor de hand: geen reistijd en kosten, geen parkeerproblemen en meer tijdstippen waarop een afspraak kan gemaakt worden. Je hebt enkel een telefoon of internetverbinding nodig.

Als erkend 'Mental Coach' en Diëtiste ben ik gebonden door beroepsgeheim en respecteer ik de privacy van de cliënt.

 1. Je kiest voor sessie via e-mail:​

  • je stuurt mij een e-mail, waarin je je vragen, je zorgen en je problemen voorlegt.​​

  • na betaling, ontvang je binnen de 2 werkdagen een uitgebreide mail als antwoord.

 2. Je kiest voor sessie via telefoon/skype:

  • via de  webpagina "Contact" vraag je een telefonisch consult aan.​ Binnen de twee werkdagen neem ik telefonisch contact met je op om een afspraak vast te leggen.

  • na ontvangst van de betaling contacteer ik U op het afgesproken tijdstip. Zo'n gesprek duurt ongeveer 1 uur.

 3. Betaling:​

  • e-mail: 50 € voor 2 e-mailuitwisselingen​

  • telefoon/skype: 50€ voor een gesprek van één uur​

Je betaalt vooraf per overschrijving met vermelding van uw e-mail of telefoonnummer. Op verzoek wordt een factuur na één of meerdere sessies toegezonden.

Na verloop van enkele sessies evalueren we samen uw vooruitgang. Een eindrapport, waarin behandeling en resultaten centraal staan, wordt aan de cliënt gestuurd. Indien gewenst wordt er een verslag naar uw huisarts of behandelende geneesheer gestuurd.

Algemene voorwaarden

 • Indien de 'Mental Coach/Diëtist(e)' meent dat deze vorm van begeleiding niet geschikt is, of omdat doorverwijzing noodzakelijk blijkt, kan de 'Mental Coach/Diëtist(e)' de sessies beëindigen.

 • Te laat op een telefonische afspraak geeft geen extra tijd op het einde.

 • Annulatie van een telefonische afspraak, tot 24 uur voor de afspraak geeft recht op een vervangende afspraak.

 • De 'Mental Coach/Diëtist(e)' is niet verantwoordelijk voor technische problemen bij uw telefoon- of internetverbinding.

 • De 'Mental Coach/Diëtist(e)' is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade bij de cliënt.

 • De 'Mental Coach/Diëtist(e)' beantwoordt  elke vraag binnen de twee werkdagen, na ontvangst van betaling. Hij of zij is niet verantwoordelijk voor laattijdige reacties.

 • De 'Mental Coach/Diëtist(e)' geeft noch medicatie-voorschriften, noch medische diagnoses.

In "begeleiding" zijn, kan veel van U vragen. U zal merken dat niet alleen de Coach belangrijk is, maar ook uw eigen motivatie en inzet. Ik zal trachten U zoveel mogelijk te stimuleren om zelf uw houding te veranderen, in een richting die bij U past en waarbij U zich goed voelt. Het beëindigen van de professionele begeleiding is een belangrijke fase in uw leven. Vaak duurt deze fase enkele gesprekken, waarbij de frequentie geleidelijk wordt verminderd.

U kan altijd zelf aangeven, om met de begeleiding te stoppen. Deze keuze zal ten allen tijde gerespecteerd worden.

bottom of page